Budisms un veģetārisms

BudaKungs Buda bija īpaši pazīstams ar to, ka Viņš nosodīja dzīvnieku nogalināšanu. Viņš norādīja, ka ahimsa (ļauna nenodarīšana) un veģetārisms ir būtiski soļi sevis apzināšanās ceļā, un aicināja: “Nenokauj vērsi, kas apar tavus laukus,” un “Neēd to, kas saistīts ar dzīvnieku nogalināšanu.”

“Dhammapādā” Buda saka: Lai mani mācekļi nedara ļaunu dzīvajām būtnēm un neēd gaļu.. Saprātīgie ļaudis ēd to, ko ēd sādhu (svētie), viņu ēdienā nav gaļas.. Muļķi nākotnē teiks, ka Es atļāvu ēst gaļu un ka Es Pats ēdu gaļu, bet.. Es nevienam neesmu atļāvis ēst gaļu, Es neatļauju gaļas ēšanu nekādā veidā, nevienā vietā un nevienam, to es aizliedzu visiem bez izņēmuma.”
Uzskats, ka Buda nomira pēc tam, kad viņš ēda cūkas gaļu, ir maldīgs. Oriģinālā ir lietots pali vārds sūkara-madava (nevis sūkara-māmsa jeb “cūkas gaļa”), kas nozīmē “cūkas prieks” un apzīmē īpašas sēnes – trifeles. To šodien atzīst daudzi budistu zinātnieki.

Avots: Ādirādža dāsa “Vēdiskā veģetārā pavārmāksla” 

Comments are closed.